You are here

Parlamentti

Kuka päättää talouden suunnasta? Kuinka maailmantalouteen voi vaikuttaa?

Undefined

Talouspolitiikalla on erilaisia vaikutuksia naisiin ja miehiin

Poliitikot harvoin mainitsevat sukupuolta talouspolitiikan yhteydessä. Koska naisten ja miesten välillä on kuitenkin eroja taloudellisessa asemassa ja rooleissa yhteiskunnallisina toimijoina, käytännössä talouspolitiikka saattaa vaikuttaa heihin eri tavoin. Yksi merkittävä ero sukupuolten välillä on se, että naiset osallistuvat enemmän palkattomaan koti- ja hoivatyöhön ja miehet ansiotyöhön.

Talouden paikat: 

Asiantuntijavalta ja demokratia

Demokratiaan kuuluu periaatteellinen lähtökohta, jonka mukaan kaikkien päätösten tulee edustaa kansalaisten tahtoa. Lisäksi kansalaisten tahdonilmaisun tulee tapahtua tasa-arvoisesti: jokaisen ääni painaa yhtä paljon. Jokainen poikkeus tästä fundamentaalisesta tasa-arvon periaatteessa tulisi oikeuttaa erikseen.

Talouden paikat: 

Onko taloustieteilijöillä yksinoikeus puhua taloudesta?

Vuoden 2008 finanssi- ja talouskriisin pitkittyminen on osoittanut valtavirran taloustieteen mallien toimimattomuuden. Voimistunut kriittinen keskustelu on painottanut monitieteistä lähestymistapaa kriisin ymmärtämiseksi. Sosiologit ovat osoittaneet, että markkinat eivät ole muun yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ulkopuolella.

Talouden paikat: 

MAAILMANTALOUDEN ABC ja D – taloustietoa turhia taiteilematta

Maailmantalouden ABC ja D on uusittu painos vuonna 2009 ilmestyneestä Hanna Kuuselan ja Matti Ylösen toimittamasta Maailmantalouden ABC -kirjasta. Kuten edeltäjänsä, Maailmantalouden ABC ja D valottaa talouden käsitteitä kansantajuisesti ja tuo esille syitä seurausten takana.

P A R L A M E N T T I

Kenellä on valtaa? Onko vallankäyttö oikeutettua? Entä reilua?

Demokratiaa tavataan pitää parhaana ja oikeudenmukaisimpana tapana päättää ihmisryhmien asioista. Demokratiasta käytetään toisinaan nimitystä kansanvalta. Sen vastakohta on harvainvalta.

Ilmastonmuutos ja kehitysmaat

Tutkija Mira Käkönen kertoo ilmastonmuutoksen vaikutuksista kehitysmaissa. Kesto 7:25.Julkaistu 27.5.2011

Ilmastoneuvottelujen kipupisteet

Tutkija Mira Käkönen analysoi kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja. Kesto 9:00.Julkaistu 27.5.2011

Ilmastoneuvotteluiden "puhtaan kehityksen mekanismi" ei lunasta lupauksiaan

Janne Sivonen
1.6.2011

Kioton ilmastosopimuksessa lanseeratun puhtaan kehityksen mekanismin on määrä rahoittaa ilmastonmuutoksen torjuntaa kehitysmaissa, vähentää päästöjä, edistää kestävää kehitystä, vauhdittaa teknologiasiirtoa – ja hyödyttää kaikkia osapuolia taloudellisesti. Käytännössä sapluuna ei ole toiminut suunnitelmien mukaisesti.

Puhtaan kehityksen mekanismi eli CDM (clean development mechanism) toi ilmastotalkoisiin päästöjä vähentävät hankkeet, joita teollisuusmaat toteuttavat kehitysmaissa.

Kolumni: Viiden kriisin maailma

Jaana Airaksinen
23.9.2009

Maailmassa on viisi isoa kehityssuuntaa, joiden keskellä me juuri nyt elämme. Näin ajattelee Bernard Lietaer ja olen hänen kanssaan aika lailla samaa mieltä.

Lietaer on entinen pankkiiri, nykyisin hän kehittää rinnakkaisia rahajärjestelmiä pankkien ylläpitämien systeemien oheen, ja kirjoittaa niistä kirjoja. (Aiomme julkaista niistä yhden ensi vuonna. Lukekaa siis jäljessä tulevaa tekstiä muistaen, että tässä julkaisija kirjoittaa tulevasta kirjasta, jota hän aikoo myydä mahdollisimman suuria määriä).

Sivut

Subscribe to RSS - Parlamentti