You are here

Kauppa

Voiko kuluttamalla vaikuttaa? Mistä tuotteet tulevat? Voisiko kauppaa käydä reilummin?

Undefined

Kolumni: Globalisaatio ja köyhyys

Heikki Hiilamo
6.5.2008

IMF:n ja Citybankin kautta Israelin keskuspankin johtajaksi päätynyt Stanley Fischer luennoi vuonna 2003 yhdysvaltalaisekonomistien järjestön vuosikokouksessa talouden globalisaation vaikutuksista.

Fischer esitti kaksi kuviota. Ensimmäinen kuvasi henkilöä kohden lasketun vuoden 1980 tulotason yhteyttä kansantulon kasvuprosenttiin vuosina 1980–2000 eri maissa. Globalisaation puolustajien mukaan riippuvuuden pitäisi olla negatiivinen: mitä matalammat tulot, sen suurempi kasvu. Näin ei kuitenkaan ollut.

Anna-Maria Kantola / Helsingin työttömät ry.

Helsingin työttömät ry:n toiminnanjohtaja Anna-Maria Kantola kertoo työllistämistoimista, työttömiin toisinaan kohdistuvasta hyväksikäytöstä yritysmaailmassa ja sosiaalisesta työllistämisestä.
Kesto 6:21(Julkaistu 1.1.2008)

Erkki Tuomioja terveydenhuollosta

Kansanedustaja Erkki Tuomioja kertoo julkisen terveydenhuollon tilasta. Kesto 2:12.


(Julkaistu 1.6.2008)

Erkki Tuomioja hyvinvointivaltiosta

Kansanedustaja Erkki Tuomioja kuvaa hyvinvointivaltion
edellytyksiä, pohjoismaisesta hyvinvointimallia sekä suomalaisen
hyvinvointivaltion haasteita. Kesto 11:38


(Julkaistu 1.6.2008)

Erkki Tuomioja markkinavallasta

Kansanedustaja Erkki Tuomioja markkinavallan lisääntymisestä Suomessa. Kesto 6:22


(Julkaistu 1.6.2008)

Kolumni: Agribisnes, agroekologia ja Latinalainen Amerikka

Markus Kröger
7.4.2008

Agribisneksen ja akroekologian muuttuva suhde on globaalin maatalouspolitiikan tärkein pilari. Nämä maaseutua muokkaavat ilmiöt kilpailevat maasta, hallitusten huomiosta, markkinoista ja yhteiskunnan hyväksynnästä.

Siinä missä agribisnes on neuvostoliittolaistyylistä toimintaa, jossa valtio takaa harvoille tuottajille yksinoikeuden maaseudun kehittämiseen ja myöntää valtaisia tukia, agroekologia etsii maaseutua, jossa ihminen on vapaa niin valtioista kuin markkinoiden heilahteluista.

Matkailu, talous ja ympäristö

Kuva: Oliver Regelmann (CC)

Matkailualan merkitys maailmantaloudelle on jo pitkään ollut kiistaton. Matkailutulot lähes kolminkertaistuivat vuodesta 1990 vuoteen 2006, jolloin jo noin 12 prosenttia maailman vientituloista saatiin turismista.

Kolumni: Afrikka voi saavuttaa kehitystavoitteet ja enemmänkin

Tajudeen Abdul-Raheem
19.3.2008

Pystyykö Afrikka saavuttamaan YK:n vuosituhattavoitteet vuoteen 2015 mennessä? Kysymys esitetään usein kehitystavoitteista puhuttaessa. Usein taustalla on tietty määrä kyynisyyttä: ajatus, että valtaosa Afrikasta ei pysy aikataulussa, alkaa olla jo yleisesti hyväksytty. Virallisissa raporteissakin todetaan, että nykytahdilla tavoitteista saatetaan olla perässä vielä vuonna 2050.

Energiantuotannon talous- ja ympäristövaikutukset

Viime vuosina öljyn hinta on moninkertaistunut. Kesällä 2008 raakaöljy maksoi yli 120 dollaria tynnyriltä, enemmän kuin koskaan aiemmin. (Yksi tynnyri on noin 159 litraa.) Niin sanotun öljyhuipputeorian mukaan öljyntuotanto saavuttaa lähitulevaisuudessa maksimipisteensä ja alkaa sitten laskea.

Talouden paikat: 

Maailmantalous tarvitsee suunnanmuutoksen

Lester R. Brown
3.3.2008

Arktisten alueiden jääpeitteen sulaminen, metsien häviäminen, lajien sukupuutto, aavikoituminen, puhtaan veden puute, yleistyvät maiden sisäiset konfliktit ja monet muut ilmiöt ovat oireita maapallon kestokyvyn ylittymisestä. Mikäli nykymeno jatkuu, koko sivilisaatiomme on uhattuna. Vaihtoehtona on rakentaa uusiutuviin energialähteisiin, lisääntyneeseen tehokkuuteen ja ekologiseen innovatiivisuuteen perustuva uusi talousjärjestelmä. Tarvittava teknologia on jo pitkälti olemassa. Ihmiskunnan tulevaisuus on omissa käsissämme.

Sivut

Subscribe to RSS - Kauppa