You are here

Kauppa

Voiko kuluttamalla vaikuttaa? Mistä tuotteet tulevat? Voisiko kauppaa käydä reilummin?

Undefined

Mitä taloustiede kertoo maailmantaloudesta?

"Parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen päädytään, jos kuluttajat ja tuottajat voivat kohdata markkinoilla vapaasti."

 

Tämä monen korvaan karu lause on yksi vallalla olevan uusklassisen taloustieteen perimmäisistä totuuksista. Jotkut ovat haukkuneet uusklassista taloustiedettä oikeiston vahvimmaksi poliittiseksi välineeksi vuosisatoihin, toiset pitävät sitä hyödyllisenä ja jopa välttämättömänä todellisuuden ymmärtämisen välineenä. Mistä tässä tieteessä siis on kyse? Ja miten se vaikuttaa maailmantalouteen?

Mitä EPA-sopimukset ovat ja kuka niistä hyötyy?

Mitkä ihmeen EPA-sopimukset? Aihe on monille tuntematon, mutta toteutuessaan sopimukset vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään.

Talouden paikat: 

K O N F L I K T I A L U E

Maailmassa on tälläkin hetkellä käynnissä kymmeniä konflikteja. Suurin osa niistä on valtioiden sisäisiä, eivätkä ne juuri näy tiedotusvälineissä.

Talouden paikat: 

K A U P P A

Kauppa on kasvanut. Näin on näreet, puhuttiinpa yksittäisestä liikkeestä, kauppaketjuista tai maailmanlaajuisesta vaihdosta. Ennen pienimmässäkin kylässä oli oma kauppa. Siellä myytiin sekä ketjutavaraa että paikallisia tuotteita. Usein asiakkaita palveli omistaja itse.

Talouden paikat: 

Yritysten yhteiskuntavastuu – edistystä vai silmänlumetta?

Yritysten yhteiskuntavastuu on varsin uusi, 1900-luvun lopulla syntynyt käsite, mutta sen juuret ulottuvat kauemmas. Varsinkin Yhdysvalloissa on jo pitkään keskusteltu erityisesti suurten yritysten asemaan ja valtaan liittyvästä vastuusta.

Talouden paikat: 

Oikeudenmukaisuus ja globaalit maatalousmarkkinat

Kuva: Matti Ylönen Maatalous ei enää moniin vuosiin ole kehitysmaissakaan ollut vain itsenäistä pienviljelyä. Siitä on tullut osa globaalia taloutta. Tuotteet kulkevat maanosasta toiseen, ja kuluttajan on vaikea tietää, mistä eineksen ainekset ovat peräisin.

Vuosituhattavoitteet kehitysyhteistyön vetureina?

Miten maailmasta kitketään köyhyys?

Yhdistyneet kansakunnat julkisti huippukokouksessaan vuonna 2000 vuosituhatjulistuksen, joka sisälsi kahdeksan yhteisesti sovittua kehitystavoitetta (ks. taulukko oikealla), jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet pohjautuivat 1990-luvulla järjestettyihin YK:n temaattisiin huippukokouksiin muun muassa lasten ja naisten oikeuksista, ympäristöstä ja lisääntymisoikeuksista.

Mitä kehitysyhteistyö on ja mihin sitä tarvitaan?

Kehitysapu tarkoittaa teollistuneiden maiden antamaa taloudellista tai aineellista tukea kehitysmaille. Apua ryhdyttiin antamaan toisen maailmansodan jälkeen. Tuolloin tuettiin Euroopan jälleenrakennusta. 1960-luvulla kehitysapua ja -yhteistyötä laajennettiin kehitysmaihin.

YK:n vuosikokouksessa vuonna 1970 teollisuusmaat lupautuivat auttamaan kehitysmaita. Tuolloin sovittiin aputavoitteeksi 0,7 prosenttia bruttokansantulosta. Myös Suomi sitoutui tähän.

Sivut

Subscribe to RSS - Kauppa