You are here

Kauppa

Voiko kuluttamalla vaikuttaa? Mistä tuotteet tulevat? Voisiko kauppaa käydä reilummin?

Undefined

Yhtiöiden valta maailmantaloudessa


Kuva: Steffen Nork (CC)

Yhtiöiden kansainvälistyminen ja koon kasvu tuovat mukanaan sekä hyviä että huonoja asioita. Monikansallisten yritysten avulla pääoma, teknologia ja tietotaito liikkuvat nopeasti maasta toiseen. Tämä on pakottanut kansallisvaltioita luomaan yhteisiä pelisääntöjä ja vapauttamaan kauppaa, mikä on myös osaltaan edesauttanut demokratian leviämistä maailmassa.

Talouden paikat: 

Tiedon omistaminen

 

Kuva: vk-red (CC)

Tieto on arvokasta, muttei samalla tavoin hallinnoitavaa kuin tavara ja pääoma. Tiedon hallintaan on pyritty jo pitkään erilaisin kansallisin patentti-, lisenssi- ja tekijänoikeusjärjestelyin.

Työn ja pääoman suhde

Pääoman ja työn keskinäinen suhde on yhteiskunnan ydinkysymyksiä. Molemmat näistä ovat niin sanottuja tuotannontekijöitä, joita ilman taloudellinen toiminta ei olisi mahdollista. Pääoma tarkoittaa rahaa ja rahalla ostettavia ja myytäviä tuotantovälineitä. Työ on näiden välineiden käyttöä ihmisten toimesta. Maa ja luonnonvarat ovat kolmas tuotannontekijä, tieto neljäs.

Reilu kauppa

Kuva: Reilun kaupan edistämisyhdistys

Reilulla kaupalla tarkoitetaan kansainvälisen reilun kaupan liikkeen sääntöjä noudattavaa maailmankauppaa. Reilut tuotteet tunnistaa kansainvälisestä riemuitsevan hahmon tuotemerkistä, joka vuonna 2005 syrjäytti kansalliset merkit.

Talouden paikat: 

Sosiaalinen talous – oikeudenmukaisempi vaihtoehto

Sosiaalisella taloudella tarkoitetaan kaikkea taloudellista toimintaa, joka ei ole yksityisomistuksessa eikä osa julkista sektoria. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisöllisiä talouden toimijoita: osuuskuntia, niiden keskeisiä yhtiöitä, säätiöitä ja järjestöjä. Omistajuus on yhteishallinnassa, ja sillä ei käydä kauppaa. Pörssissä vaihdettavissa olevan osakkeen sijaan jäsenyys tuo mukanaan yhteisvastuun.

Talouden paikat: 

Suomalaisen työn muutos: pellolta pätkähommiin


Kuva: Jarmo Ollikainen (CC)

Vielä ennen toista maailmansotaa Suomi oli nykymittarein kehitysmaa. Kaksi kolmasosaa väestöstä työskenteli maataloudessa. Elintaso ei ollut kaksinen ja työpäivät olivat toimialasta riippumatta pitkiä. Useimmat aloittivat työnteon nuorena ja jatkoivat ammatissa niin pitkään kuin pystyivät.

Mikä Kiina-ilmiö on ja kuinka se muuttaa globaalia taloutta?

Kuva: Luo Shaoyang (CC)

Alun perin Kiina-ilmiö tarkoitti ydinvoimalaonnettomuuksissa uhkaavaa ydinreaktorin sydämen sulamista. Nykyään termillä viitataan maailmantalouden uuteen työnjakoon, jossa rauhaton kapitalismi etsii halpoja tuotanto-olosuhteita ja alhaisia veroja polttaen samalla pohjaa minimipalkoilta.

Kuluttajuus

Voiko kulutusvalinnoilla vaikuttaa?

Talouden paikat: 

Finanssimarkkinat vs. todellinen talous

Tuotanto ja sen rahoitus ovat irtautuneet yhä kauemmas toisistaan. Mitä tämä tarkoittaa, ja mitä seurauksia muutoksella on?

Talouden paikat: 

Sivut

Subscribe to RSS - Kauppa